Condicions generals de la reserva:

Per formalitzar la reserva és necessari fer una paga i senyal del 25% del total.

La pre-reserva quedarà anul·lada si la paga i senyal de confirmació no es realitza en 6 dies a partir de la data de reserva.

La resta es pagara durant l'estada.

S'accepten animals però cal avisar en el moment de la reserva. A part, cal respectar aquesta normativa:

 • El propietari ha de mantenir net l'allotjament i les zones comunes.
 • Els animals han d'estar sempre lligats dels seus propietaris.
 • Els animals no poden accedir a la zona de la piscina.
Arribada:
A la seva arribada els ensenyarem l'allotjament per comprovar que tot està correcte, l'informarem de les normes i condicions de la casa per poder firmar el contracte de lloguer. En cas de no haver omplert el fitxer de registre de viatgers, necessitarem els documents d'identitat o passaport dels majors de 16 anys, per poder complir l'ordre IRP/352/2009 de 3 de Juliol de la Generalitat de Catalunya. Els menors han de constar a la fitxa dels adults a càrrec seu.
Entrada i sortida de la casa:
 • Setmana completa: Entrada a partir de les 17:00h i sortida abans de les 12:00h.
 • Cap de setmana: Entrada divendres a partir de 16:00h i sortida diumenge abans de les 18:00h, en cas de que la casa estigui llogada pel mateix dia la sortida seria a les 14:00h.
* per entrades i sortides en hores diferents de les indicades consultar.
Política de cancel·lació:
En cas de cancel·lació, l'import a retornar s'aplicarà sobre el total ingressat de la paga i senyal:
 • Amb més de 30 dies d'antelació, la devolució serà del 100%.
 • Entre 30 i 15 dies d'antelació, la devolució serà del 50%.
 • Menys de 15 dies no es retornarà la paga i senyal.
Observacions:
El nombre d'ocupants de l'allotjament no podrà superar les places especificades en cada reserva. Així mateix, no es permet l'entrada de terceres persones convidades pels clients ocupants d'un allotjament, sense consentiment del propietari.
L'allotjament s'entregarà amb tots els estris de cuina, roba de llit i tovalloles de bany.
Respectar la tranquil·litat i el silenci, a les hores de descans. Els seus veïns els ho agrairan.
Bressol gratuït sota disponibilitat.
Subministraments: Els consums d'aigua, electricitat i calefacció estan inclosos en el preu de l'estada, i per tant no és permesa la utilització d'aparells que alterin els consums previstos de subministraments.
Per a conservar el medi ambient, us demanem un ús racioanl de l'aigua, la llum i la calefacció.
Neteja: Durant la vostra estada, la netaja correspon als clients. És obligació dels clients deixar la vivenda en les condicions de neteja, funcionament i ús en què fou entregada.
El propietari no es farà responsable de cap tipus d'objecte personal i/o de valor, ni de vehicle propietat del client, que es pogués trobar a la casa durant l'estada contractada, ni de la seva pèrdua, desaparició o robatori.
Zona piscina:
 • Cal dur la tovallola de bany.
 • Cal que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla,bombolleta,etc.).
 • És obligatori dutxar-se abans de banyar-se.
 • La piscina, és responsailitat dels pares la vigilància dels nens tant en hores de bany com fora d'aquestes.
 • No es permet: 
 1. - L'entrada als menors de 14 anys, si no van acompanyats d'una persona adulta.
 2. - L'entrada d'animals.
 3. - Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable.
 4. - Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables,etc.) que puguin suposar un risc o una molèstia per           als usuaris.
 • La utilització és gratuïta.
Mas Roquet es reserva el dret de tancar-la en cas de patir alguna avaria o causa de força major.
Ajudem a mantenir la piscina neta i fem-ne un bon ús, tots ens en benificiarem i en gaudirem.
*** Mas Roquet es reserva el dret de canviar-los d'allotjament, en cas de necessitat. S'avisarà i s'informarà del motiu.
Al Mas Roquet ens esforcem per poder compartir amb els nostres clients una casa de qualitat i en bon estat, per això us demanem que la cuideu i respecteu com es mereix.